Installing Windows 8 Consumer preview on Sony Vaio Netbook

After dozens of fresh windows installations last years, I reconed installing Windows 8 would be a walk in the park, but without an available USB stick, 2 failing external USB DVD-drives for the ISO I burned the installation isn’t as smooth as expected. It didn’t appear to me that i could simply use the internet installer supplied by microsoft. Downloading will take about half an hour on your average broadband connection, why did I bother downloading and burning the ISO, thats so 2011..

I downloaded the small installation file and about an hour later Windows 8 was installed and good to go. The first surprise is the boot time. The old Windows 7 Pro install took over a minute to boot, and now it boots within 20 seconds! I’m sure I’ll scrape a few seconds off if I disable boot from USB/CD-rom in the bios.

Too bad my 3G modem isn’t detected and installed automatically, it seems I have to do some driver-searching to sort this out.

Check here if you want a step-by-step guide to installing Windows 8 on your netbook from a USB memory stick.

Like with my Windows 7 i immediately started to tweak my Windows 8 installation to speed up my netbook. This post describes the steps I took to finetune my configuration.

The next time i’ll be spending on getting used to the new start menu, and finding drivers for my beloved 3G card. Keep u posted!

 

Mobiele werkplekken bij uitwijken na IT Calamiteit?

Het nieuwe werken kan goed werken als uitwijklocatie

Geschreven voor MKB Servicedesk

Bij een calamiteit moeten de kritieke bedrijfsprocessen snel weer beschikbaar zijn, dus nadenken over een goede uitwijklocatie is een must in een goed IT Herstelplan. De voordelen van een mobiele werkplek als uitwijkmogelijkheid.

Met de introductie van het nieuwe werken is er de mogelijkheid gekomen om ook buiten de bedrijfsmuren gebruik te maken van de automatiseringssystemen. Ook als je bedrijf nog geen stappen op dit gebied heeft ondernomen, is het zinvol te kijken naar het inzetten van mobiele automatiseringssystemen als uitwijkmogelijkheid bij een calamiteit. Hierdoor is de noodzaak voor een volledige kantooromgeving als uitwijklocatie afgenomen. Iedere locatie met een internetverbinding voldoet.

Een scenario:

Wat is er gebeurd?

Tijdens het ontbijt wordt je als IT verantwoordelijke gebeld: door een brand is het kantoor onbruikbaar geworden, het is noodzakelijk snel de bedrijfsprocessen te herstellen op basis van het IT herstelplan.

Zorg voor een tijdelijke oplossing

Door een goede planning kun je een contract afsluiten bij een betrouwbare hostingpartij waarbij je afspreekt dat er binnen 4 uur 25 virtuele werkplekken beschikbaar zijn. Binnen enkele uren zijn er 25 gebruikersnamen en wachtwoorden gegenereerd waarmee werknemers vanuit thuis, internetcafé of tijdelijke kantoorruimte kunnen inloggen op een volledig geconfigureerde desktop. Mensen zonder pc/laptop krijgen een gehuurde laptop die niet voorgeconfigureerd hoeft te worden. De onlinebackupgegevens zijn beschikbaar op je eigen server, en je wijst de verschillende mappen toe aan verschillende gebruikers. Ook kunnen de laatste data van de applicatieservers hersteld worden naar de virtuele applicatieservers die voorgeconfigureerd klaarstonden. Binnen een dag zijn de kritische applicaties online, en kunnen de belangrijke bedrijfsprocessen gewoon doorlopen.

Werk aan een definitieve oplossing

Tegelijkertijd zoek je naar een definitieve oplossing voor het kantoor en de IT infrastructuur. Jij (of iemand anders) bestelt nieuwe hardware en herstelt de fysieke werkplekken. Omdat je gezorgd hebt voor een tijdelijke virtuele oplossing, kun je dit op een gedegen manier doen. Nog een voordeel: De levertijd van enkele werkdagen op server- en desktophardware heeft geen invloed op de bedrijfscontinuïteit.

Geldt dit ook voor mijn situatie?

Als je gebruik maakt van pc’s in je organisatie, kun je uitwijken naar een virtuele locatie. Focus op het herstellen van de belangrijkste aspecten, aangezien voor 80% van de werkzaamheden, slechts 20% van de IT onderdelen nodig is. Wat heb je (bijvoorbeeld) nodig? Checklist:

 1. Windows Desktop met browser
 2. Toegang tot ‘mijn documenten’
 3. Toegang tot gedeelde netwerkschijf
 4. Toegang tot e-mail & adresboek
 5. Toegang tot crm/erp-software

Bedenk welke data en applicaties hier voor nodig zijn.

Het alternatief

Denk je dat je geen mobiele uitwijkmogelijkheden nodig hebt? Sta dan eens stil bij de problemen van herstel op basis van (alleen) fysieke hardware :

 • Vervangende hardware bestellen -> levertijd
 • Opzetten kantoornetwerk, werkplekken inrichten en opzetten -> de werkzaamheden kunnen pas weer beginnen als de vervangende kantoorruimte is opgeleverd.
 • Herstel van software naar nieuwe servers en desktops -> tijdrovend

Natuurlijk is iedere situatie verschillend, en zijn er diverse manieren om een dergelijke calamiteit te ondervangen. Ik ben er echter van overtuigd dat de huidige thuiswerk-diensten een ideale oplossing bieden voor tijdelijke IT behoeften zoals die bij een calamiteit. Door goede afspraken te maken met een IT dienstverlener, zijn de kosten minimaal, en hoef je alleen voor de volledige omgeving te betalen als er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit.

Xhanch – My twitter plugin slows down WordPress

Recently my blog became very slow, loading times exceeded a few seconds. Quite frustrating. After disabling all plugins one by one I pinpointed the problem to the Xhanch My Twitter plugin. Changing several plugin settings didn’t help.

After a bit of googling I read something about Xhanch My twitter creating a lot of double lines in it’s database, hence slowing down the site, and even the complete webserver. Since i’m not a code-wizard i’m reluctant to dive into the database myself, so i decided to look for an alternative.

I’ve submitted a bugreport to it’s makers, in the meantime i’m using Tweetupdater. Out of the box it displays my tweets exactly as I want them, in the same style I configured my My twitter widget. Problem solved.

Edit:

There is a thread on this subject currently on the Xhanch forum. Lets see how that works out.

 

How to enable sound over RDP in a Server 2008 R2 Hyper-V guest

Since hyper-V doesn’t provide a virtual soundcard, there is no audio playback device installed on a Hyper-V guest server.

Opposed to Windows Server 2008, just setting the remote audio playback to ‘play on this computer’ in your Remote Desktop client doesn’t do the trick in windows server 2008 R2 though.

The playback and recording of audio over RDP in Server 2008 R2 is disabled by default. To change this setting you’ll have to do the following:

 • Click Start, type remote in the Search Programs and Files box
 • Select ‘Remote Desktop Session Host Configuration’ from the list of programs
 • Right-click RDP-Tcp in the middle pane, and choose properties
 • On the Client Settings tab, remove the ticks from Audio and Video Playback and Click OK

There will be a message that informs you that these changes ar only for new rdp sessions, so you have to logoff the session and logon again.

When logging on you should hear the login sound through your own computer.

 

Solved: WordPress site not working after installatron install in Plesk

Problem:

After installing wordpress 3.2 with installatron in Plesk Panel, your wordpress website is not showing when you surf to the website. In my case, the default Plesk page was still showing. The wordpress admin panel at wp-admin.php does work.

Solution:

In my case, the default Plesk page was an index.html file in the root folder. Since this file preceded the index.php file that wordpress uses, simply renaming the index.html file to index-old.html solved the problem. Deleting index.html also does the trick.

 

Wat moet er in mijn IT calamiteitenplan staan?

Geschreven voor MKB Servicedesk

Hoe zorg ik ervoor dat mijn IT infrastructuur na een calamiteit snel weer beschikbaar is?

Alleen een back-up is niet genoeg om na een calamiteit de kritieke bedrijfsprocessen van je onderneming weer op de rit te krijgen. Om te zorgen dat je deze processen na een calamiteit kunt herstellen, moet je zorgen voor een goed IT-herstelplan.

Offsite locatie

Een offsite locatie is essentieel bij ieder herstelplan. Er dient buiten de bedrijfsmuren een locatie te zijn waar backups, licentiegegevens, installatiecd’s en een kopie van het calamiteitenplan opgeslagen wordt. Deze gegevens dienen veilig en toegankelijk bewaard te worden, bijvoorbeeld in een kluis bij een MT-lid of bij een gespecialiseerde externe partij. Zorg ervoor dat deze data ook buiten kantooruren toegankelijk is, en de data voldoende versleutelt is zodat er geen bedrijfsinformatie in de verkeerde handen terecht kan komen.

Inventarisatie

Een goed uitgangspunt voor een herstelplan is een inventaris maken van de gehele IT infrastructuur, deze is omvangrijker dan enkel de pc’s en servers op kantoor. Een korte checklist:

 • Kantoorpc’s incl. specificaties en serienummer
 • Servers incl. specificaties en serienummers
 • Backupunit, soort tape/disc of gegevens van een online backup account
 • Type telefooncentrale en toestellen
 • Aantal telefoonlijnen, inclusief faxnummers en lijnen voor alarmcentrale
 • Internetverbinding, ip adres en providernaam
 • Softwarelicenties voor serverapplicaties en desktopsoftware
 • Printers, scanners en faxapparaten

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende aspecten die bij een herstelprocedure aan bod komen dient er naast de inventaris ook een overzicht van de verschillende bedrijfsprocessen gemaakt te worden.

 • Afdelingshoofden, wie is verantwoordelijk voor welke afdeling en wat zijn zijn/haar contactgegevens?
 • Welke systemen worden gebruikt door welke afdelingen
 • Welke data is noodzakelijk voor deze afdelingen
 • Welke systemen dienen direct hersteld te worden, en welke hebben een lagere prioriteit

Planning

Na het in kaart brengen van de diverse aspecten kan er een draaiboek gemaakt worden voor herstel. Zorg hiervoor dat de volgende stappen doorlopen worden.

 • Wie is het eerste aanspreekpunt bij een calamiteit?
 • Wie besluit dat het herstelplan in werking dient te treden?
 • Welke externe partijen dienen ingeschakeld te worden, IT-beheerder, verzekeringsmaatschappij, facilitair bedrijf?
 • Is er een uitwijklocatie? kunnen er afspraken gemaakt worden met collega bedrijven, is het uitwijken naar een tijdelijke online-omgeving mogelijk?
 • Bereikbaarheid. Nummers doorschakelen naar mobiel? E-mail via webmail?
 • Vervangende hardware, nieuw bestellen? huren?
 • Start herstel, backup terugzetten, systemen op basis van prioriteiten herstellen

Testen

Cruciaal voor een juiste uitvoering van een calamiteitenplan is het testen hiervan, verschillende onderdelen kunnen steekproefsgewijs getest worden. Een herstelplan is nooit klaar, er dient regelmatig kritisch gekeken te worden naar het plan om er voor te zorgen dat het plan actueel blijft in het geval van wijzigingen in de bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend dienen de contactgegevens en licentiegegevens regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast te worden.

Tot slot

Een generiek plan bestaat niet, een goed herstelplan is toegespitst op het herstel van de eigen bedrijfssituatie. Bovenstaande punten zijn dan ook bedoeld als leidraad, afhankelijk van de situatie kunnen er onderdelen toegevoegd of weggelaten worden.

Heeft u bedrijfskritieke IT systemen maar nog geen herstelplan? Neem dan vrijblijvend contact op voor een advies op maat.

 

 

Becoming a casual flyer

Having flown a decent amount of times I can say i’m not only a frequent flyer, but also became a casual flyer. It amazes me how people queue up 30 minutes before boarding starts and are struggling at the security lines just to be called back to the conveyor belt again to take off their belt for instance.

Like most things in life, you’ll get experienced in something by doing it a lot. But these tips will give you a head start:

Mindset:
Relax, nowadays flying with a low-fare airline isn’t much more troubling than taking the train, just make sure you arrive 1hr before departure and you’ll be fine. Don’t follow the insecure bulk of non-casual flyers but stick to your own plan.

Luggage:
Carry-on luggage only! Make sure you have a bag that doesn’t exceed carrier restrictions. If you want to bring jeans & shorts, wear the jeans when travelling, this saves space in your luggage, and it’t always a bit chilly up in the air, the same goes for a sweater/jacket.
Pack travel size toiletries like toothpaste, shampoo, and shaving foam. To be found at your local drugstore. Before leaving your home, put all liquids in a zip-lock bag inside your toilet bag and put your toilet bag on top of your luggage, to be easily presented at the security check. Do the same for your laptop, since it has to be scanned separately.

Airport security:
Have your boarding pass and passport within reach, so they can be presented swiftly when asked.

When lining up for security, put your wallet, watch, keys, phone, jewelry and belt in your coat or carry-on bag. This will keep all your personal belongings together and enables you to just drop your bag, coat and liquids on the belt and proceed.

At the boarding area, avoid waiting in line, instead, find a seat from where you can see the line to the boarding area. And stand up when the last people are having their boarding pass checked. Should you stand in line because everybody else is doing it? I’d rather relax a bit more and look around. The same goes for the queue to the gate.

Plane Seats:
Since low-fare carriers don’t assign seats to passengers, you have to choose a seat when entering the plane. The best seats are at the over-wing emergency exits, with more legroom so you can stretch your legs. Seats near the lavatories might be uncomfortable due to the smell and waiting people. You’ll experience a bit more noise behind the wings, since the jet-engines are in front of you. When you get the opportunity to choose the seat at booking or checking in, make sure you had a look at www.seatguru.com to pick the best seat. This websites lists almost all planes from all regular airlines.

In your seat:
Pay attention when the crew is giving instructions. Being conscious about safety procedures allows you to relax a bit more when in flight.
Don’t forget that it’s not allowed to use your phone/ipod/notebook/tablet/e-reader after the cabin door is closed until you’re high above the clouds. Having an old-fashioned book or magazine at hand might be convenient. In-flight magazines can be quite entertaining. When the fasten seat belt lights go out you can switch to gadget-relying entertainment.

Exiting the plane.
After the fasten seat belts lights dim at the destination, it takes a while for the cabin crew to extend the built-in stairs and disarm the slides/open the door. There is no need to stand up in the isle when nobody is moving anyway. Just sit down and relax until the people in front of you are almost gone, get your bag and proceed to the exit. Do a quick wallet/phone/passport check while walking. Proceed through the terminal and enjoy the view of people waiting for their luggage..

If you have any additions to this, drop a line in the comment field.

Convert your VPS/Dedicated server into an always-on workstation

There are many ways to get your work done while on the road. E-mail/Calendar/Files can be accessed by numerous online applications. But nothing beats having your own desktop available online wherever your are. Since there aren’t many of these solutions available online the best way to go is converting your Windows Virtual Private Server or Dedicated server to a fully-configured windows desktop. Since these servers are configured to be used as some kind of server, we need to make some configuration settings before we can use it as a desktop.

Step 1, The base server:
The first step is to acquire a windows server 2008 dedicated server, for rent from € 40,- per month. Make sure it is Server 2008 Standard or above, preferably R2, which will give you a windows 7 experience.

Step 2, enabling desktop experience.
Desktop will provide you with windows 7 components and features like: Windows Media Player – Desktop themes – Video for Windows (AVI support) – Windows Defender – Disk Cleanup – Snipping Tool and some more

 1. Login to your server using remote desktop.
 2. Open Server Manager: click Start, point to Administrative Tools, and click Server Manager.
 3. In the Features Summary section, click Add features.
 4. Select the Desktop Experience check box, and then click Next.
 5. Complete the wizard by clicking Install.
 6. click ‘features’ and click ‘add features’. Check the ‘desktop experience’ box and click next and finish. After this is installed you are able to
 7. Click start, and enter services.msc in the ‘find’ area and press enter
 8. Change the properties of the ‘Themes’ and ‘Windows Audio’ service to automatic and start both services.
 9. Follow these instructions to enable sound over RDP in server 2008 R2

Please note that to be able to enable the windows 7 theme you have to log in localy first. In an rdp session the themes will be greyed out.

 

Step 3, let your server know it’s a desktop.
To make sure your applications will get priority over background processes, we need to switch the processor scheduling from background to programs.

 1. Click Start, right click on Computer and select Properties.
 2. click Advanced system settings on the left side of the screen.
 3. In the Performance section click Settings.
 4. Click on the tab Advanced, select Programs
 5. Click on the tab Data Execution Prevention, select  Turn on DEP for essential Windows programs and services only
 6. click OK twice.

 

Step 4, enable file indexing.
For your outlook to work properly, and to be able to search files and documents quickly you should enable the indexing service.

 1. Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click Server Manager.
 2. In the console tree of Server Manager, right-click Roles, and then click Add Roles.
 3. In the Add Roles Wizard, click Next.
 4. On the Select Server Roles page, click to select the File Services check box, and then click Next. On the File Services page, click Next.
 5. On the Select Roles Services page, click to select the Indexing Service check box under Windows Server 2003 File Services, and then click Next.
 6. On the Confirm Installation Selections page, click Install.
 7. Follow the instructions in the Add Roles Wizard to complete the
  installation.

Please note that you manually have to add your document folders to be indexed. You can do this by right-clicking the specific folder, selecting properties and ticking “allow files on this drive to have contents indexed in addition to file properties” on the properties screen.

Step 5, disable Internet Explorer Enhanced Security Confiuration.
By default, Internet explorer enhanced security configuration will prevent you to browse normaly by blocking almost all websites.

 1. Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click Server Manager.
 2. Under the Server Summary click Configure IE ESC.
 3. A dialog box appears, select Off under administrators or users depending on your user type.
 4. Click OK and close the server manager.
 5. Restart your browser if necessary.

Step 6, install your applications.
You are now free to install your own applications like Microsoft/Open Office, (voice)chat applications, developer tools, photo-edit tools, alternate browser etc.

Step 7, organise file sync with your mobile devices and home/office desktop
To be able to access all your documents and files i currently use Dropbox, this makes sure i can work with the same documents when i’m not logged in to my remote workstation. Sign up for a free 2GB account here.

Feel free to point out more tips, tricks and tools in the comment field below.

 

Add sidebar to single post in the WordPress 3.2 Twenty Eleven theme

With the new TwentyEleven template included in WordPress 3.2 you’ll notice that the sidebar is gone in the single post page.

Update: This solution has succesfully been tested for the new WordPress 3.3 update and TwentyEleven 1.2 update.

Remark: This solution also works for single pages. Instead of single.php add the <?php get_sidebar(); ?> to page.php as described below for single.php

Based on the comments on http://futurewebblog.com/add-sidebar-support-posts-twenty-eleven-theme/ i’ve described my quick workaround below. It looks like the sidebar issue can be solved by just editing 2 files in the editor, which you can find in the Appearance menu.

Step 1:
In the single.php file replace:

        </div><!– #primary –>

<?php get_footer(); ?>

With:

          </div><!– #primary –>

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

Press ‘Update File’.

If you open a single page you will see the sidebar has appeared on the single post page, but it is at the bottom of the page.

Step 2:
To put the sidebar next to the post, we have to edit the theme functions (functions.php)

Open the functions.php in the editor.

The statement you’ll be looking for is the ‘singular’ statement, found at the bottom of functions.php. I’ve added comment tags to be able to switch back to the original situation without too much trouble. But i advise to back up the original file just in case something goes wrong.

This is how i’ve done it:

/**

*add_filter( ‘body_class’, ‘twentyeleven_body_classes’ );
*/

As you can see i’ve added the /** in front of the first part, and added an * to each line, to close the ‘comment mode’ just add a line with a */.

All you have to do is press the ‘update file’ button and you’re set.
This is just a quick fix which seems to fix the problem for me, I don’t know much about php so i’m sure there are better ways to fix this problem. If so, please let me know.

Persbericht: Ride to the Tour zit er op!

Hieronder het officiële persbericht van onze fietstocht vorige week:

Utrechters fietsen van Londen naar Nantes

560 kilometer op de fiets voor het goede doel! Bart Surminski en Ronald van de Streek uit Utrecht deden vorige week mee aan de sponsor-fietstocht van Londen naar Les Herbiers (bij Nantes) van de organisatie Right to Play! Ze legden in 4 dagen 560 kilometer af voor de organisatie van oud-schaatser Johann Olav Koss, en haalden via sponsoren maar liefst 3000 euro op voor het goede doel. Ronald: “Right to Play helpt kinderen die getroffen zijn door rampen, oorlogen en armoede door middel van sport- en spelprogramma’s, om ze zo basisvaardigheden te leren”.

In totaal deden 60 internationale fietsers mee aan de sponsorfietstocht waarmee ze in
totaal ruim 70.000 euro opbrachten! Met dit geld kunnen komend jaar 3000 kinderen meedoen aan de programma’s van Right to Play. IT’er Bart (27) en marketing consultant Ronald (25) vertrokken op 29 juni vanuit Londen en arriveerden op zaterdag 2 juli in Les Herbiers, waar ook de eerste etappe van de Tour de France finishte. Bart: “Vooral de 2e dag met 215 kilometer door het heuvelachtige Bretonse landschap was erg zwaar, maar de kick bij de finish maakte veel goed”. De fietstocht heeft de deelnemers langs schitterende routes over het Britse platteland en langs Franse wijngaarden en kastelen geleid. Volgend jaar wordt de sponsorfietstocht weer georganiseerd, waarschijnlijk gaat de route dan van Antwerpen naar Londen.

Right to Play Ride to the Tour 2011

www.righttoplay.org.uk