Installing Elgg platform on Windows Server 2008 IIS 7

How to make Elgg work on a windows 2008 or 2008 r2 server:

I’ve used the installatron installer in plesk to do the initial Elgg installation. But after finishing the installation, Elgg didn’t work.

elgg on iis login pageAfter login in, it shows a 404 error:

elgg on iis 404

DaWolf posted an interesting solution on the Elgg community discussion board:

Yes I am running Elgg on IIS 7 (Windows 7). The rules you tried to add in the web.config threw errors in the regular expressions because IIS doesn’t need an escape character for the underscore. Replace all instances of /_ with _ in each regular expression and you should be good. I have added instrutions on how to get Elgg running on IIS if you’re just starting out.

  1) Install the IIS URL Rewrite module: http://www.iis.net/download/urlrewrite

  2) Open the IIS Manager in Control Panel > Administrative Tools

  3) Right-Click on your Elgg site and select “Switch to Features View” if not already there.

  4) Open the URL Rewrite Feature and click “Import Rules…” in the actions menu.

  5) Browse for a configuration file… Open the “htaccess_dist” file located in the root directory of your elgg site.

  6) Rename each rule if you desire to do so by right clicking on the  rule name in the Tree View. This is optional. I renamed my rules  “Action Handler, Service Handler, Export Handler1, etc…”

  7) Under each rule there is a match tag. The tags contain regular  expressions. Most regular expressions will generate an error because IIS  is interpreting them differently than Apache would. There is a simple  fix. In every instance you see “/_” remove the slash.  It is an escape character for the underscore. This isn’t necessary for  IIS and will generate an error. Be sure to remove it anytime you see it  before the underscore.

  8) In the actions menu on the right, hit apply.

That’s it! Elgg should now work on IIS.

Please note that this is only a viable solution if you have access to the IIS manager, in a shared hosting enviroment this can be an issue, please contact your hosting provider if you need support with these settings.

 

Show Windows Server 2008 file fragmentation status

Server 2008 does not show the fragmentation percentage.

Unlike Windows Server 2003 and Windows Server 2008 R2, Server 2008 -like Windows Vista- does not show a file fragmentation percentage or report, it only advises whether you should or shouldn’t defrag your harddrive. This can be an issue if you need to improve performance of servers under high-load and/or don’t want to stress your shared storage by defragmenting drives that don’t need defragmentation. Luckily this has been solved in Server 2008 R2.

Solution: Use the command line tool

To see the file fragmentation percentage in Server 2008, instead of the Disk Defragmenter, use the ‘defrag’ tool in your command prompt:

 1. Open a command prompt
 2. Type defrag [driveletter] -a -v to analyse your disk
 3. The command prompt will return something like the screenshot below:
  (As you can see, this server needs a defrag quite badly :-) )

Server 2008 Defragmentation

You can use the following commandline options:

-A Perform an analysis of the specified volume.
-C Defragment all disks.
-F Force defragmentation of a volume even when low on space.
-R Perform a partial defragmentation, consolidating fragments smaller than 64 MB (default).
-V Set verbose mode for detailed output during analysis and/or defragmentation.
-W Performs full defragmentation, consolidating all fragments regardless of fragment size.

Now to defragment your drive, simply type defrag [driveletter] -w to defragment your harddrive.

Happy Defragging!

Mobiele werkplekken bij uitwijken na IT Calamiteit?

Het nieuwe werken kan goed werken als uitwijklocatie

Geschreven voor MKB Servicedesk

Bij een calamiteit moeten de kritieke bedrijfsprocessen snel weer beschikbaar zijn, dus nadenken over een goede uitwijklocatie is een must in een goed IT Herstelplan. De voordelen van een mobiele werkplek als uitwijkmogelijkheid.

Met de introductie van het nieuwe werken is er de mogelijkheid gekomen om ook buiten de bedrijfsmuren gebruik te maken van de automatiseringssystemen. Ook als je bedrijf nog geen stappen op dit gebied heeft ondernomen, is het zinvol te kijken naar het inzetten van mobiele automatiseringssystemen als uitwijkmogelijkheid bij een calamiteit. Hierdoor is de noodzaak voor een volledige kantooromgeving als uitwijklocatie afgenomen. Iedere locatie met een internetverbinding voldoet.

Een scenario:

Wat is er gebeurd?

Tijdens het ontbijt wordt je als IT verantwoordelijke gebeld: door een brand is het kantoor onbruikbaar geworden, het is noodzakelijk snel de bedrijfsprocessen te herstellen op basis van het IT herstelplan.

Zorg voor een tijdelijke oplossing

Door een goede planning kun je een contract afsluiten bij een betrouwbare hostingpartij waarbij je afspreekt dat er binnen 4 uur 25 virtuele werkplekken beschikbaar zijn. Binnen enkele uren zijn er 25 gebruikersnamen en wachtwoorden gegenereerd waarmee werknemers vanuit thuis, internetcafé of tijdelijke kantoorruimte kunnen inloggen op een volledig geconfigureerde desktop. Mensen zonder pc/laptop krijgen een gehuurde laptop die niet voorgeconfigureerd hoeft te worden. De onlinebackupgegevens zijn beschikbaar op je eigen server, en je wijst de verschillende mappen toe aan verschillende gebruikers. Ook kunnen de laatste data van de applicatieservers hersteld worden naar de virtuele applicatieservers die voorgeconfigureerd klaarstonden. Binnen een dag zijn de kritische applicaties online, en kunnen de belangrijke bedrijfsprocessen gewoon doorlopen.

Werk aan een definitieve oplossing

Tegelijkertijd zoek je naar een definitieve oplossing voor het kantoor en de IT infrastructuur. Jij (of iemand anders) bestelt nieuwe hardware en herstelt de fysieke werkplekken. Omdat je gezorgd hebt voor een tijdelijke virtuele oplossing, kun je dit op een gedegen manier doen. Nog een voordeel: De levertijd van enkele werkdagen op server- en desktophardware heeft geen invloed op de bedrijfscontinuïteit.

Geldt dit ook voor mijn situatie?

Als je gebruik maakt van pc’s in je organisatie, kun je uitwijken naar een virtuele locatie. Focus op het herstellen van de belangrijkste aspecten, aangezien voor 80% van de werkzaamheden, slechts 20% van de IT onderdelen nodig is. Wat heb je (bijvoorbeeld) nodig? Checklist:

 1. Windows Desktop met browser
 2. Toegang tot ‘mijn documenten’
 3. Toegang tot gedeelde netwerkschijf
 4. Toegang tot e-mail & adresboek
 5. Toegang tot crm/erp-software

Bedenk welke data en applicaties hier voor nodig zijn.

Het alternatief

Denk je dat je geen mobiele uitwijkmogelijkheden nodig hebt? Sta dan eens stil bij de problemen van herstel op basis van (alleen) fysieke hardware :

 • Vervangende hardware bestellen -> levertijd
 • Opzetten kantoornetwerk, werkplekken inrichten en opzetten -> de werkzaamheden kunnen pas weer beginnen als de vervangende kantoorruimte is opgeleverd.
 • Herstel van software naar nieuwe servers en desktops -> tijdrovend

Natuurlijk is iedere situatie verschillend, en zijn er diverse manieren om een dergelijke calamiteit te ondervangen. Ik ben er echter van overtuigd dat de huidige thuiswerk-diensten een ideale oplossing bieden voor tijdelijke IT behoeften zoals die bij een calamiteit. Door goede afspraken te maken met een IT dienstverlener, zijn de kosten minimaal, en hoef je alleen voor de volledige omgeving te betalen als er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit.

How to enable sound over RDP in a Server 2008 R2 Hyper-V guest

Since hyper-V doesn’t provide a virtual soundcard, there is no audio playback device installed on a Hyper-V guest server.

Opposed to Windows Server 2008, just setting the remote audio playback to ‘play on this computer’ in your Remote Desktop client doesn’t do the trick in windows server 2008 R2 though.

The playback and recording of audio over RDP in Server 2008 R2 is disabled by default. To change this setting you’ll have to do the following:

 • Click Start, type remote in the Search Programs and Files box
 • Select ‘Remote Desktop Session Host Configuration’ from the list of programs
 • Right-click RDP-Tcp in the middle pane, and choose properties
 • On the Client Settings tab, remove the ticks from Audio and Video Playback and Click OK

There will be a message that informs you that these changes ar only for new rdp sessions, so you have to logoff the session and logon again.

When logging on you should hear the login sound through your own computer.

 

Convert your VPS/Dedicated server into an always-on workstation

There are many ways to get your work done while on the road. E-mail/Calendar/Files can be accessed by numerous online applications. But nothing beats having your own desktop available online wherever your are. Since there aren’t many of these solutions available online the best way to go is converting your Windows Virtual Private Server or Dedicated server to a fully-configured windows desktop. Since these servers are configured to be used as some kind of server, we need to make some configuration settings before we can use it as a desktop.

Step 1, The base server:
The first step is to acquire a windows server 2008 dedicated server, for rent from € 40,- per month. Make sure it is Server 2008 Standard or above, preferably R2, which will give you a windows 7 experience.

Step 2, enabling desktop experience.
Desktop will provide you with windows 7 components and features like: Windows Media Player – Desktop themes – Video for Windows (AVI support) – Windows Defender – Disk Cleanup – Snipping Tool and some more

 1. Login to your server using remote desktop.
 2. Open Server Manager: click Start, point to Administrative Tools, and click Server Manager.
 3. In the Features Summary section, click Add features.
 4. Select the Desktop Experience check box, and then click Next.
 5. Complete the wizard by clicking Install.
 6. click ‘features’ and click ‘add features’. Check the ‘desktop experience’ box and click next and finish. After this is installed you are able to
 7. Click start, and enter services.msc in the ‘find’ area and press enter
 8. Change the properties of the ‘Themes’ and ‘Windows Audio’ service to automatic and start both services.
 9. Follow these instructions to enable sound over RDP in server 2008 R2

Please note that to be able to enable the windows 7 theme you have to log in localy first. In an rdp session the themes will be greyed out.

 

Step 3, let your server know it’s a desktop.
To make sure your applications will get priority over background processes, we need to switch the processor scheduling from background to programs.

 1. Click Start, right click on Computer and select Properties.
 2. click Advanced system settings on the left side of the screen.
 3. In the Performance section click Settings.
 4. Click on the tab Advanced, select Programs
 5. Click on the tab Data Execution Prevention, select  Turn on DEP for essential Windows programs and services only
 6. click OK twice.

 

Step 4, enable file indexing.
For your outlook to work properly, and to be able to search files and documents quickly you should enable the indexing service.

 1. Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click Server Manager.
 2. In the console tree of Server Manager, right-click Roles, and then click Add Roles.
 3. In the Add Roles Wizard, click Next.
 4. On the Select Server Roles page, click to select the File Services check box, and then click Next. On the File Services page, click Next.
 5. On the Select Roles Services page, click to select the Indexing Service check box under Windows Server 2003 File Services, and then click Next.
 6. On the Confirm Installation Selections page, click Install.
 7. Follow the instructions in the Add Roles Wizard to complete the
  installation.

Please note that you manually have to add your document folders to be indexed. You can do this by right-clicking the specific folder, selecting properties and ticking “allow files on this drive to have contents indexed in addition to file properties” on the properties screen.

Step 5, disable Internet Explorer Enhanced Security Confiuration.
By default, Internet explorer enhanced security configuration will prevent you to browse normaly by blocking almost all websites.

 1. Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click Server Manager.
 2. Under the Server Summary click Configure IE ESC.
 3. A dialog box appears, select Off under administrators or users depending on your user type.
 4. Click OK and close the server manager.
 5. Restart your browser if necessary.

Step 6, install your applications.
You are now free to install your own applications like Microsoft/Open Office, (voice)chat applications, developer tools, photo-edit tools, alternate browser etc.

Step 7, organise file sync with your mobile devices and home/office desktop
To be able to access all your documents and files i currently use Dropbox, this makes sure i can work with the same documents when i’m not logged in to my remote workstation. Sign up for a free 2GB account here.

Feel free to point out more tips, tricks and tools in the comment field below.